Poporodní deprese – vše, co o ní potřebujete znát

Od narození (mnohdy vytouženého) potomka si řada lidí slibuje nekonečné pocity štěstí. Mělo by se totiž jednat o finální naplnění našeho života. Ne všechny ženy se ale s novou rolí vyrovnávají dobře. Mnohdy jim v tom brání i poporodní deprese. V dnešním článku si proto o ní povíme všechno, co byste o ní měli vědět.

Už od útlého věku se děvčata připravují na svou biologickou a společenskou roli, která jim velí stát se matkou. Proto jim dáváme k narozeninám a pod stromeček nádobí, nábytek a panenky. (Aby si osvojily v budoucnu důležité návyky.)

Některé ženy nad tímto směřováním nepřemýšlí, jiné ho zase berou jako neměnný fakt, který k životu na zemi tak nějak patří. (O těch, které to mají v těchto ohledech jinak se dnes bavit nebudeme.) V obou případech ale většina z nich věří, že s narozením dítěte je opravdu zaplaví nepopsatelná láska a pocit naplnění, který jim ukáže, že až teprve s dítětem v náručí je jejich život kompletní. K čemuž do značné míry přispívají i reklamy a tlak společnosti, který ženám zabraňuje v tom, aby otevřeně hovořily o svých skutečných pocitech z mateřství, které tak skvělé mnohdy nejsou.

Pravda je taková, že některé ženy narození dítěte vůbec nevnímají jako nějaký pozitivní krok. Místo toho se musejí (osamoceně) potýkat s poporodní depresí.

Co je poporodní deprese?

Poporodní deprese je psychický stav ženy, který souvisí s porodem jejího dítěte. Nejčastěji přichází v prvních týdnech od porodu (ale není vyloučený ani po několika měsících), kdy je žena unavená, těžko se orientuje, trápí jí poporodní vzpomínky a zranění a k tomu se musí 24 hodin denně starat o mnohdy uplakaný a stále hladový uzlíček, který je na ní zcela závislý. 

Mnoha ženám nedělá dobře ani neustálý tlak na to, aby byly od prvního okamžiku dobré matky. Často se jim už v porodnici dostává mnoha protichůdných rad, podle kterých se nelze efektivně a jednoznačně řídit. Celkovému stavu ženy neprospívá ani neschopnost nakojit své dítě. (V současné chvíli totiž platí, že své dítě neumí nakrmit jen krkavčí matka. Případně se žena málo snaží.)

Oproti “baby blues”, které je spojené s adaptací na novou životní situaci trvá poporodní deprese mnohem déle. Žena během ní těžko zvládá péči o sebe a své dítě, ke kterému si nedokáže najít cestu. Poporodní deprese může ale pošramotit i vztah s partnerem i s okolím, které má tendenci tyto ženiny obtíže odsuzovat, nebo bagatelizovat. (Opět se zde promítá nastavení naší společnosti, která říká, že mít dítě je největší štěstí, které může ženu potkat, takže je de facto její povinnost cítit se dobře.)

Příznaky poporodní deprese

Příznaků poporodní deprese existuje nespočet. Zatímco některé z nich lze snadno zaměnit například za běžnou únavu, nebo špatnou náladu, jiné naopak jasně signalizují, že se ženou není něco v pořádku

Co se týče ženy s poporodní depresí, ta může o svých pocitech mluvit, ale také nemusí. Často ani nemusí vědět, že je něco špatně. Proto je extrémně důležité, aby si nejbližší těchto věcí všímali a v případě podezření jí nabídli svou pozornost a případně i kontakt na odbornou pomoc. (Což ale vyžaduje, aby se oprostili od společenských stereotypů, které tuto problematiku považují za nepřípustnou, nebo dokonce za vymyšlenou.)

Symptomy poporodní deprese jsou:

 • Častý pláč a smutek
 • Naprosté vyčerpání
 • Nespavost (ačkoliv ženu sužuje velká únava)
 • Nadměrná spavost
 • Přejídání
 • Odmítání jídla
 • Bolesti v různých částech těla (bez zjevné příčiny)
 • Podrážděnost, vztek, úzkosti
 • Náhlé změny nálad
 • Pocity bezmoci
 • Neschopnost pamatovat si i jednoduché věci
 • Neschopnost se rozhodnout
 • Ztráta zájmu o koníčky
 • Neschopnost pociťovat sympatie, nebo vztah ke svému dítěti
 • Výčitky, že k dítěti necítíte pozitivní vztah a nenaplňuje vás štěstím
 • Beznaděj
 • Pocit viny, že mateřskou roli žena nezvládá tak, jak by podle společnosti měla
 • Uzavřenost (přiznáním pocitů se žena vystavuje odsouzení a nepochopení)
 • Touhou od všeho utéct
 • Myšlenky na sebevraždu
 • Myšlenky na ublížení dítěti

Bohužel, tyto stavy samy o sobě nezmizí. Naopak zde existuje velká pravděpodobnost, že se budou postupem času zhoršovat.

Léčba poporodní deprese

Je opravdu důležité, aby nemocná žena měla podporu svého okolí. Nehledě na to, jak nepochopitelný se jim její osobní stav zdá. Díky tomu se jí může dostat odpovídající léčby, která jí pomůže k návratu do normálních kolejí.

Poporodní deprese se dá léčit:

 • Medikamenty
 • Terapií

Nejúčinnější je ale spojení obou cest.

Co se týká medikace, ženám s poporodní depresí se předepisují antidepresiva. Jejich účinek ale nenastupuje hned, takže je s jejich užíváním nutné vydržet. Této možnosti občas brání kojení (o kterém byste měla vždy informovat lékaře). Doktor by vám měl místo nich nabídnout nějakou jinou vhodnou alternativu.

Terapie má naopak za úkol ženě ulehčit od jejích starostí a pomoci jí při hledání nejlepší strategie pro řešení aktuálních problémů. 

Pro léčbu poporodní deprese je velmi důležitá i péče o sebe. To znamená, že by mělo dojít k většímu zapojení partnera do péče o dítě, aby si mohla žena trochu odpočinout a nabrat nové síly. Neměla by se odbývat v jídle, pohybu a podle možností ani ve spánku. Také je důležité, aby si žena dokázala říct o pomoc (například s hlídáním). Třeba u sourozenců, rodičů, kamarádů a babiček. 

Prevence poporodní deprese

Ženě může při zvládání poporodní deprese pomoci:

 • Rozhovor s lékařem
 • Kvalitní opora v rodině a přátelích
 • Dostatek spánku
 • Dostatek odpočinku
 • Vyvážená strava
 • Pohyb
 • Společenský život (alespoň v rámci možností)

Nelze vyloučit, že i přes veškerou snahu a kvalitu vašich vztahů se u vás, nebo u vaší ženy poporodní deprese jednoho dne rozvine. V takových případech vám ale nepomůže nic jiného než mluvit/s otevřenou myslí naslouchat všem stížnostem a problémům. Jen tak můžete toto těžké období bez úhony překonat.

 

VN:F [1.9.11_1134]
0.0 z 5 bodů (0x)