Sexuální obtěžování: Co dělat, když už je to kapku přes čáru

V poslední době se hodně hovoří o tom, že mnoho žen (a menšinově i mužů) zažívá sexuální násilí. Jelikož jde o problém, který má hluboké kořeny, není úplně jasné, za jak dlouho se nám ho podaří zbavit. Do té doby je potřeba šířit osvětu o tom, co sexuální obtěžování znamená a jak se mu dá bránit.

Sexuální obtěžování je šikana, nebo dokonce nátlak, který má sexuální povahu. Dopouštět se ho může každý, ale celkem často bývá přítomno na místech, kde je jasně patrná hierarchie. Například v práci, kde šéf své podřízené nabídne speciální výhody za to, že mu bude kdykoliv k dispozici. (S tím, že pokud žena odmítne, může čekat mstu a ztížené pracovní podmínky.) 

I když jde o problém, který není specifický jen pro jedno pohlaví, mnohem častěji se stávají terčem sexuálního obtěžování ženy a děti. Pro sexuální obtěžování je typické, že s ním osoba, na kterou je toto chování mířeno, nesouhlasí. Pokud obě strany souhlasí, o sexuální obtěžování se nejedná.

Sexuální obtěžování

Jaké chování lze označit za sexuální obtěžování? Kde hledat pomoc? A existuje nějaká jeho prevence?

Něco z legislativy

Sexuální obtěžování má mnoho podob. Může být čistě verbální. Někdy se ale může přehoupnout i do sexuálního zneužívání, nebo dokonce napadení. V naší zemi se sexuálním obtěžováním zabývá zákon 40/2009 Sb. Trestního zákoníku o sexuálním nátlaku. Za nejzávažnější trestný čin se v něm považuje znásilnění. Sexuálním obtěžováním se zabývá i novela zákoníku práce č. 46/2004. 

Projevy sexuálního obtěžování

Jak už bylo řečeno, pokud obě dvě strany se sexuálně laděným chováním souhlasí, nejedná se o sexuální obtěžování. Problém je ale v tom, že v naší společnosti stále není zavedeným zvykem se proti problematickému chování ozvat. Proto je nejmoudřejší si od protistrany vyžádat konsent (souhlas). Tím není podepisování notářsky ověřených smluv, jak se snaží někteří lidé toto chování zlehčovat. Jde jen o jasné vyjádření toho, že je pro druhou stranu všechno v pořádku.

Za sexuální obtěžování považujeme:

 • Nevyžádané sexuální návrhy, zvlášť takové, které se i po odmítnutí opakují
 • Vynucování sexuálního chování za příslib výhod
 • Nevhodné komentáře sexuálního charakteru
 • Nevyžádanou elektronickou komunikaci sexuální povahy
 • Nevhodné vtipy a nevhodná gesta sexuální povahy
 • Odhalování na veřejnosti
 • Znásilnění a pokus o něj
 • Nevyžádané dotyky

Zda je vaše chování sexuálním obtěžováním, nebo ne, lze celkem snadno rozpoznat. Nejvýraznějším signálem je, pokud protistrana opakovaně odmítá vaše pokusy o sblížení, nebo se vám dokonce vyhýbá. (Přestanete se potkávat, zablokuje vás, přestane vám odpovídat atd.) Rozhodně tak nečiní kvůli tomu, že by se snažila dělat drahoty a tím se pokusila zvýšit vaši žádostivost (jak se někteří mylně domnívají).

Kam se obrátit?

Sexuální obtěžování

Hodně obětí sexuálního obtěžování svůj problém nehlásí, protože mají strach z toho, že jim nebude nikdo věřit, nebo je obviní z toho, že šly obtěžování naproti. Když ale budete mlčet, nic se nezmění. Ve škole se obraťte na důvěryhodného pedagoga, nebo na poradce. V práci se obraťte na personální oddělení, které se musí vaším problémem zabývat. 

Kdykoliv jindy se můžete obrátit na Modrou linku, nebo na organizaci Persefona, která nabízí pomoc lidem, kteří se stali obětí jakékoliv formy sexuálního násilí.

Dá se tomu předcházet?

Sexuální obtěžování

Samozřejmě, ne všemu v životě lze zabránit. I tak ale můžete udělat několik věcí. První ze zásad je, že byste neměli být ticho. A to jak v případě, že se sexuálním obtěžováním nesouhlasíte, tak ve chvíli, kdy se vám něco stane. I když to může být těžké, běžte a incident nahlaste. Stejně konejte ve chvíli, kdy jste pouze přihlížející.

Dále je potřeba:

 • Přestat vinit oběti => Na vině je násilník, který situaci nezvládl
 • Převzít zodpovědnost za své chování a za svou sexualitu (muži nejsou zvířata, která se neumí při pohledu na krátkou sukni ovládat)
 • Přestat tolerovat, když někdo použije alkohol nebo drogu, aby ovlivnil jednání druhého
 • Zanechat sexuální objektivizace
 • Přestat tolerovat vtipy o znásilnění
 • Připustit, že nejde jen o problém žen => Problém se vyřeší jen ve chvíli, kdy se o něj začnou zajímat i muži (a to i ti, kteří zastupují postoj ne-všichni-muži-tohle-dělají)

Máte nějakou zkušenost se sexuálním obtěžováním?

Zdroje informací

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sexuální_obtěžování – Sexuální obtěžování (česky)

https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/sexualni-obtezovani – Sexuální obtěžování (česky)

https://www.persefona.cz/ – Persefona (česky)

https://womenfamilies.org/sexual-assault-center/10-ways-to-prevent-sexual-violence/ – Prevence sexuálního násilí (anglicky)

VN:F [1.9.11_1134]
0.0 z 5 bodů (0x)